Zaal commissie

Met de plofbal op vrijdagaam'd!

De zaal commissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van het zaalvoetbal, ofwel futsal. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Daarbij staan centraal de ontspanning / recreatie en goede verhoudingen tussen de voetballers en de vereniging. Daarnaast heeft de commissie als taak de operationele zaken te regelen binnen de zaalteams, dit zijn onder andere de teamindelingen, aanstelling teambegeleiding en shirtjes.


Commissieleden

  • Henk Meijer
  • Stefan Hut
  • Wilko Strobos
  • Arjan de Vries
  • Marcel Betten
  • Jurjan van Esch