Technische commissie

Senioren hebben het vaak ver geschopt!

De technische commissie is verantwoordelijk voor het functioneren van de senioren en de overgang van de jeugdafdeling naar de senioren. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Daarbij staan centraal voetbalontwikkeling, de ontspanning / recreatie en goede verhoudingen tussen de voetballers. Daarnaast heeft de commissie als taak de operationele zaken te regelen binnen de seniorenafdeling, dit zijn onder andere teamindelingen, aanstelling van trainers, leiders en begeleiding.

De technische commissie verzorgt kwalitatief goede voetbaltechnische aspecten binnen de vereniging, zowel competitief als recreatief. Daarvoor zorgdragen voor een goede interne organisatie en een helder beleid en verzorgt de communicatie richting begeleiding/staf. De technische commissie is het aanspreekpunt voor trainers, spelersontwikkeling en selectiebeleid.

Commissieleden

  • Eddy Tinge
  • Gido Groefsema
  • Gert Bruins
  • Jeroen Slotema
  • Gerda Kamminga
  • TBA (afgevaardigde van de JC)