Beëindigen lidmaatschap

Helaas..

We vinden het natuurlijk jammer, maar er kunnen allerlei redenen zijn die zorgen dat u het lidmaatschap wilt of moet beëindigen. U kunt een mail sturen aan de ledenadministratie (ledenadministratie@vvzevenhuizen.nl) met als onderwerp ‘opzeggen lidmaatschap‘ en de vermelding van de naam van het lid. Vermeld in de mail tevens de volgende gegevens: 

   – Naam en achternaam
   – Adres
   – Geboortedatum 
   – Reden van opzegging

Let op: de opzegging is pas definitief geslaagd als u een bevestiging hebt ontvangen.

Spelregel: Als u vóór 1 juli opzegt, dan stopt het lidmaatschap aan het einde van het voetbalseizoen. Wie na 1 juli opzegt is dus nog lid in het volgende seizoen dat op 1 juli start.

U bent verplicht het lidmaatschap te betalen, ook al speelt u delen van het seizoen niet en ook al is de contributie nog niet geïnd. Het is fijn als u de leider/trainer ook op de hoogte stelt van uw opzegging. Maar deze mededeling geldt niet als officiële opzegging; ook al lijkt dat wél zo.

Vindt u dat er zeer speciale omstandigheden zijn, dan kunt u bij de penningmeester (penningmeester@vvzevenhuizen.nl) een verzoek doen om een deel van de contributie terug te krijgen. Het verzoek wordt dan voorgelegd aan de coördinator en het bestuur bepaalt vervolgens in de bestuursvergadering hoe hiermee om te gaan.