Gedragsregels

Regels voor een veilige en prettige sportomgeving​

1. Respect voor mensen
• We laten de kinderen hun spel spelen en staan dus niet te schreeuwen langs de lijn.
• We praten met elkaar, niet over elkaar.
• Er wordt niemand uitgescholden.
• Er wordt niet gepest.
• Geweldgebruik is absoluut onacceptabel.

2. Verbinding door open en eerlijke communicatie
• Iedereen heeft het recht op een eigen mening.
• We spreken vanuit ons eigen gevoel zonder oordeel over anderen. “Ik voel,…” in plaats van “jij bent,…”
• We respecteren ieders persoonlijke keuzes.

3. Sportiviteit en betrokkenheid door elkaar aan te kunnen spreken op normafwijkend gedrag. Maar ook accepteren als je aangesproken wordt.
• Bij ernstige schendingen van gedrag wordt tevens melding gemaakt bij de door het bestuur aangewezen persoon of commissie.

4. Respect voor middelen
• We blijven af van elkaars eigendommen.
• We gebruiken verenigingsmiddelen zorgvuldig.
• Bij schade draagt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor opgelegde sancties door de KNVB bij bijvoorbeeld een gele of rode kaart.

5. Respect en vriendschap door je gastvrij op te stellen ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechters en bezoekers.
• Iedereen is welkom!
• We wijzen onze tegenstanders netjes de weg.

6. Respect en verbinding door je als gast en ambassadeur te gedragen bij andere verenigingen.
• We gedragen ons als bezoeker net zo goed als we bij onze eigen vereniging doen.
• De kleedkamers worden altijd netjes achter gelaten.

7. Gezondheid en sportiviteit door je te houden aan de regels rondom alcohol- en drugsgebruik.
• We volgen de regels in het bestuursreglement. Onder andere is het drinken buiten de kantine of het terras is niet toegestaan.
• Drugsgebruik op en rond het verenigingsterrein is niet toegestaan.
• Sporten onder invloed is verboden.

8. Gezondheid en respect door niet te roken in de kantine en de kleedkamers
• We volgen het rookbeleid dat door het bestuur is opgesteld wat doelt op een rookvrije generatie: dit beleid houdt in dat er tijdens jeugdwedstrijden en activiteiten niet wordt gerookt op het gehele sportpark

9. Respect voor en samenwerking met de leidinggevenden van de vereniging.
• Alleen samen houden we de vereniging draaiende.
• Vrijwilligers zijn ons belangrijkste kapitaal. We behandelen hen altijd met het grootst mogelijke respect.

10. Grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied wordt afgekeurd.