Bestuur

Bestuurszaken

Besturen en leidinggeven aan de gehele voetbalvereniging zijn de taken van het hoofdbestuur. Dit gebeurt al meer dan 75 jaar in een klein dorp als Zevenhuizen, waar de voetbalsport altijd al ontzettend heeft geleefd, en dat ook nog steeds doet! De club drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballer. Binnen het bestuur is de afgelopen jaren gewerkt aan een nauwe samenwerking met alle commissies. Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat er wekelijks met veel plezier gevoetbald kan worden.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en diverse algemene bestuursleden gekoppeld aan een commissie. Regelmatig wordt vergaderd waarbij alle lopende en nieuwe zaken worden besproken, een omvangrijke taak! Het bestuur heeft te maken met tal van partijen, het verenigingsleven is door de jaren heen erg veranderd en het is een uitdaging voor het bestuur om hiermee om te gaan.

Door iedereen binnen onze club te verenigen en samen de schouders eronder te zetten, creëren we een bloeiend verenigingsleven.

Arjan Schippers
Arjan Schippers

Voorzitter

VACANT
VACANT

Secretaris

Jantina Betten
Jantina Betten

Penningmeester

Roelof Jan Veenstra
Roelof Jan Veenstra

Algemeen bestuurslid (Sponsoring)

Roelof Postma
Roelof Postma

Algemeen bestuurslid (Sponsoring)

Gido Groefsema
Gido Groefsema

Algemeen bestuurslid (Technische zaken)

Denny Louters
Denny Louters

Algemeen bestuurslid (Onderhoud)