Contributie

Veel gestelde vragen

Ter verduidelijking van artikel 14 van het huisreglement met betrekking tot het lidmaatschap en het betalen van contributie brengen wij graag extra informatie tot uw aandacht. Hieronder vindt u informatie middels een reeks veel gestelde vragen met betrekking tot de contributie van onze vereniging. Deze regels en processen zijn allen opgenomen in de statuten en het huisreglement van onze vereniging. 

Genoemde bedragen zijn per seizoensjaar 2023-2024. Vervolgens wordt het bedrag per kwartaal weergegeven.

Kabouter = 4 t/m 6 jaar
Pupil = 6 t/m 13 jaar
Junior = 13 t/m 18 jaar
Senior = 18+

Veldvoetbal
Kabouters: Gratis
Pupillen: €104,42 / €26,11 per kwartaal
Junioren: €121,88 / €30,47 per kwartaal
Senioren: €177,67 / €44,42 per kwartaal

Zaalvoetbal:
Junioren: €123,71 / €30,92 per kwartaal
Senioren: €165,47 / €41,37 per kwartaal

Combinatie veld + zaal:
Junioren: €204,49 / 51,12 per kwartaal
Senioren: €249,54 / €62,39 per kwartaal

Senior 7x7 voetbal: €72,04 / €18,01 per kwartaal

Niet-spelend lid: €30,- per jaar