Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) vv Zevenhuizen

Geachte leden,

Hierbij nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Zevenhuizen. Deze wordt gehouden op maandag 13 november 2023, om 20:00 uur in het MFC de Molenstreek te Zevenhuizen. Wij hopen op deze avond een omvangrijk aantal leden (en mogelijk ouders/verzorgers van leden) te ontvangen zodat wij als bestuur verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde beleid en delen welke uitdagingen er voor de komende periode liggen.

Bibiane zal aftreden als bestuurslid, wij hebben hier vorig jaar reeds over gesproken. De veel omvattende werkzaamheden van haar functie hebben wij getracht te verdelen en op te splitsen. De ledenadministratie blijft een overzichtelijke activiteit waarvoor wij graag iemand zouden willen toevoegen aan het bestuur. Mocht u zich reeds geroepen voelen, u kunt zich melden bij een van de bestuursleden.

Het kunstgrasveld (de trainingsvelden) blijft ons bezighouden, de voortgang hiervan zullen wij met u delen, en mogelijk zijn er inzichten die ook u met ons wil komen delen. Tevens bespreken wij de gewijzigde statuten. De reden van het wijzigen/updaten van de statuten is het conformeren aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Op een later moment wordt gecommuniceerd waar de nieuwe statuten ter inzage liggen voorafgaand aan de ALV.

De agenda voor deze avond kunt u vinden in de bijlage. Uiteraard zien wij uit naar een constructieve avond en hopen u te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Voetbalvereniging Zevenhuizen,

L.J. (Bibiane) Mulder
Secretaris